Classic Sailing

For mariners by heart

Přípravný kurz pro velitele jachty

Dozvíte se nejen vše co potřebujete vědět a znát pro složení zkoušky velitele jachty u Ministerstva dopravy ČR, ale mnohem více o námořních dějinách, zvycích a tradicích, slavných lodích a přístavech, osobnostech a událostech. Osvojíte si pravidla jachtařské etiky, námořní zvyky a tradice, dovednosti možná obsoletní, ale provoněné solí a vlnami. Seznámíte se s technickými prostředky pro komunikaci a získávání informací o počasí, s praktickými aspekty provozu a údržby lodí, odstraňování závad i s námořní terminologií a žargonem i mnoha dalšími prvky tzv. dobré námořní praxe.

Jachtařský komisař a instruktor

Dále Vám mohu zajistit účast v intenzivním přípravném kursu školícího střediska Vltava Yacht, organizovaném předním českým námořním jachtařem Mgr. MUDr. Igorem Piňosem CSc., emeritním lékařem Československé námořní plavby, se kterým jako školitel a zkušební komisař v oborech námořní právo/COLREG, námořní angličtina a praktický výcvik spolupracuji. U Ministerstva dopravy jsem zapsán v seznamu zkušebních komisařů praktické zkoušky, tedy jako jachtařský instruktor.

 

Facebookové stránky

Původní články, informace ke zkouškám a další aktuální dění.


 

Kontakt

David Vostárek
telefon: +420 776 591 532
e-mail: akvostarek@centrum.cz

Powered by TcLadin